วันพุธที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2554

www.thanong.net

ตั้งอยู่ หมู่ 1 ต.ปราสาททนง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
Tel . 044-728144
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3
เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
e-mail : thanong.sch@gmail.com

website : www.thanong.net

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น