วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

จากครู

สายใยรักลูกศิษย์ จากครู
เรียนเพื่อพ่อภาคภูมิใจในดวงจิต เรียนเพื่อแม่ยอดชีวิตเกษมสรรค์
เรียนญาติพี่น้องเราได้ชื้นชมพร้อมหน้ากัน เรียนเพื่อวันข้างหน้าจะก้าวไกล
เรียนเพื่อน้องเราได้เอาเยื้องอย่าง เรียนเพื่อสร้างอนาคตที่สดใส
เรียนเพื่อคนที่เรารักภาคภูมิใจ เรียนเพื่อได้สักวันหนึ่งที่ต้องการ

วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552