วันพุธที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2554

โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม)

ด้วยโรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง เพื่อทำหน้าที่การสอนในโรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร โดยมีรายละเอียด ดังนี้ต่อไป
สาขาวิชาเอก วิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 7,000 บาท
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2554 ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2554 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 15.00 น . ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ภายในวันที่ 3 มิถุนายน 2554
ดำเนินการคัดเลือกวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 ทำสัญญาจ้างวันที่ 7 มิถุนายน - 30 กันยายน 2554
สอบถามรายละเอียดที่ธุรการ 0862184786 , 0807566268

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น