วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2554

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ( ด่วน ) 27 ก.ย.54 - 3 ต.ค 54

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ( ด่วน ) 27 ก.ย.54 - 3 ต.ค 54


โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ รับ 4 อัตรา
วิชาเอก ศิลปะ โสตทัศนศึกษา เทคโนโลยีทางการเกษตร คอมพิวเตอร์

รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 27 กันยายน 2554 ถึง วันที่ 3 ตุลาคม 2554 ไม่เว้นวันหยุกราชการ

เบอร์โทรติดต่อสอบถาม 043601048-9 ต่อ 12

หมายเหตุ ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น