วันพุธที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2554

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างแผนกวิชาช่างยนต์และแผนกวิชาเขียนแบบเครื่องมือกล โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์ จำนวน 1 อัตรา วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอก เครื่องกล-เทคนิคยานยนต์และผ่านการศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.)สาวิชายานยนต์
2. ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องมือกล จำนวน 1 อัตรา วุฒิการศึกษาระดับปริญญา ตรีวิชาเอกอุตสาหกรรมการผลิต เทคโนโลยีการผลิต ออกแบบและเขียนแบบเครื่องกล อุตสาหการ อัตราค่าจ้าง เดือนละ 7,940.- บาท

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20-28 มิถุนายน 2554 สมัครได้ที่งานบุคลากร ตึกอำนวยการชั้น 2 ในวันเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 032-338544 ต่อ109

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น