วันพุธที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2554

โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เข้าทำงานในตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอก เคมี อัตราเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา ผู้ประสงค์จะรับสมัครใน

โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เข้าทำงานในตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอก เคมี อัตราเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา ผู้ประสงค์จะรับสมัครในตำแหน่งดังกล่าว สามรถติดต่อได้ที่โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา เบอร์โทรศัพท์ 042-595072 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น