วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ประกาศโรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม จังหวัดราชบุรีเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ เรียน : บุคคลทั่วไป อ้างถึง : -

ประกาศโรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม จังหวัดราชบุรีเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘
เรียน : บุคคลทั่วไป
อ้างถึง : -
เนื้อหา

๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร
๑.๑ ครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอกฟิสิกส์ จำนวน ๑ อัตรา
๑.๒ ครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอกภาษาไทย จำนวน ๑ อัตรา
กลุ่มงาน: ประทีป
โทรศัพท์/โทรสาร. 032-327443, 032-321433-4, 086-4715910
เว็บไซต์ www.sesao8.go.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น