วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2554

โรงเรียนขุขันธ์ ต้องการรับสมัครครูอัตราจ้างจำนวน 1 อัตรา โดยรับผู้จบวุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิชาเอกประวัติศาสตร์ หรือวิชาเอกภูมิศาสตร์ หรือวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ มีใบรับรองวิชาชีพครู ขอเ

โรงเรียนขุขันธ์ ต้องการรับสมัครครูอัตราจ้างจำนวน 1 อัตรา โดยรับผู้จบวุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิชาเอกประวัติศาสตร์ หรือวิชาเอกภูมิศาสตร์ หรือวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ มีใบรับรองวิชาชีพครู ขอเชิญผู้มีวุฒิการศึกษาดังกล่าวนำหลักฐานการสมัครประกอบด้วย บัตรประจำตัวประชาชน ใบปริญญาบัตร ใบรับรองวิชาชีพครู สำเนาทะเบียนบ้าน และรูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ ไปสมัครได้ที่ห้องธุรการโรงเรียนขุขันธ์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น