วันพุธที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2554

การจ้างบุคลากร ปีงบ2555

เนื่องจาก สพฐ. ได้แจ้งกรอบการจัดสรรงบประมาณจ้างครูอัตราจ้าง ตามโครงการ คืนครูให้นักเรียน,โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ, โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา,อัตราค่าจ้างครูรายเดือนเพื่อแก้ปัญหาครูขั้นวิกฤต ค่าตอบแทนนักการภารโรง และอื่น ๆ ตามบัญชีการจัดสรรงบประมาณ ปี 2555 โดยให้โรงเรียนดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างต่อ ( ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554- 31 มีนาคม 2555 )โดยใช้งบประมาณปี 2554 ไปพลางก่อน ส่วน 6 เดือนต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น