วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2554

รับสมัครครูสอนภาษาไทยหลายอัตรา

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ รับสมัครครูสอนภาษาไทยหลายอัตรา

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ รับสมัครครูสอนภาษาไทยหลายอัตรา สนใจ ติดต่อที่ 025894586รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกคณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาไทย ด่วน!!!!!!!!!!!!!!

โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
เปิดรับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 5 อัตรา
ดังนี้
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
สาขาวิชาสังคมศึกษา จำนวน 2 อัตรา
สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
- เงินเดือนตามวุฒิการศึกษา แบ่งเป็น หลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี
- เงินประกันสังคม 5% ของเงินเดือน

ท่านใดสนใจติดต่อด่วน !!!!!!!!!!!!!!!
ที่หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
หมายเลขโทรศัทพ์ 038 211446
หมายเลขโทรสาร 038211447
หมายเลขโทรศัทพ์เคลื่อนที่ 0813778964

โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอบ่อทอง จ.ชลบุรี
ที่อยู่ 18 ม.6 ถนนเทศบาล 1 ตำบลวัดสุวรรณ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 20270
www.bothong.ac.th
รับสมัครครูเอกภาษาอังกฤษ

โรงเรียน วัดศิริจันทาราม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
รับสมัครครูอัตราจ้าง งบ อบจ. วิชาเอกภาษาอังกฤษ
มีใบประกอบวิชาชีพครู ผู้สนใจสามารถติดต่อสมัครได้ที่โรงเรียน
วัดศิริจันทาราม (0-2986-4742) ระหว่างวันที่ 27 ก.ย. 54 – 14 ต.ค.54
สอบสัมภาษณ์และประกาศผลวันที่ 17 ต.ค. 54
โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ รับสมัคพนักงาน งานธุรการ

สนใจติดต่อฝ่ายบุคลากร
034-411787 034 - 810347โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยารับสมัคร ครูสังคม 2 อัตรา ครูคณิตศาสตร์ 2 อัตรา ครูภาษาไทย 1 อัตรา สนใจคลิกดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์นี้ หรือติดต่อได้ที่โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยาในวันและเวลาราชการ


1. ตำแหน่งครูอัตราจ้างที่ประกาศรับสมัคร ดังนี้
- ครูอัตราจ้างวุฒิปริญญาตรี รวม 1 อัตรา
- สาขาวิชาที่เปิดรับ ประถมศึกษา สังคม ดนตรี ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ศิลปะ คณิตศาสตร์
ค่าตอบแทน เดือนละ 9,140 บาท หรือเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ทำสัญญาจ้าง 1 ตุลาคม 2554

2. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้สอน
(1) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามกลุ่มวิชาที่กำหนด
(2) ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

3. ผู้สมัครต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะในวันที่ยื่นใบสมัคร ด้วยวิธีการ
1. สอบสอนตามวิชาที่ถนัด
2.แฟ้มสะสมผลงานและสัมภาษณ์

4.วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนวัดนาคปรก แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2554 เวลา 8.30 – 15.30 ในวันและเวลาราชการโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์มีความประสงค์จะรับสมัครครูอัตราจ้างสอนวิชาสังคมศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส และวิทยาศาสตร์
โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น