วันพุธที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2554

กศน.จังหวัดลำปาง รับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว

สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง รับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว(ไม่ผูกพันกับการเป็นพนักงานราชการ ) ตำแหน่ง ครู กศน. ครูสอนคนพิการ จำนวน 28 อัตรา สอนคนพิการ (1 ครูต่อ 10 คนพิการ ) ประจำอำเภอต่างๆ 3 อำเภอดังนี้ครับ
1. กศน.อำเภอแม่ทะ 10 อัตรา
2. กศน.อำเภอวังเหนือ 10 อัตรา
3. กศน.อำเภอแจ้ห่ม 8 อัตรา
คัดเลือกโดยการสอบคัดเลือก เงินเดือน 9,740 บาท (แพงกว่าครูปกติเพราะสอนคนพิการ)
คุณสมบัติ
จบปริญญาตรี ทางการศึกษาหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ (คือทุกสาขา) มีใบประกอบวิชาชีพครูหรือไม่มีก็ได้ สามารถสอนคนพิการได้
หลักฐานการสมัครทั่วๆไป
1.สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู (ถ้ามี)
2.รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูป
3.ใบรับรองแพทย์
4.เอกสารส่วนตัวอื่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อสกุล ฯลฯ

- สมัครได้ 20 กันยายน 2554 ถึง 7 ตุลาคม 2554
- ผู้สมัครระบุอำเภอที่เลือกได้คนละอำเภอเดียวเท่านั้น
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ 11 ตุลาคม 2554 ที่สนง.กศน.จังหวัดลำปาง หรือ http:/www.lpa.nfe.go.th
- สอบคัดเลือกข้อเขียน ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่งานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 100 คะแนน (เกณฑ์ผ่าน ร้อยละ 50 สอบวันที่ 12 ตุลาคม 2554 สถานที่รอแจ้งอีกครั้งหนึ่ง
- ผ่าน 50 เปอร์เซนต์ สอบสัมภาษณ์ 100 คะแนน พิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์การทำงาน ความสามารถ ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน บุคลิกภาพ วุฒิภาวะทางอารมณ์ จิตสาธารณะ สอบวันที่ 14 ตุลาคม 2554 ที่ห้องประชุม กศน.
ประกาศผลสอบวันที่ 17 ตุลาคม ขึ้นบัญชีเฉพาะผู้ผ่านเกณฑ์ 60 เปอร์เซนต์ (คะแนนทั้ง 2 รอบรวมกัน )
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่ สนง. กศนง.จังหวัดลำปาง 054-218666 ต่อ 108 110 หรือ 054223991 หรือสอบถามโดยตรงที่ 081-0321054 ยินดีตอบทุกคำถามที่สงสัยครับบ
หรือจะสมัครโดยตรงได้ที่ กศน.อำเภอแจ้ห่ม กศน.อำเภอวังเหนือ กศน.อำเภอแม่ทะ ก็ได้ครับสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง รับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว(ไม่ผูกพันกับการเป็นพนักงานราชการ ) ตำแหน่ง ครู กศน. ครูสอนคนพิการ จำนวน 28 อัตรา สอนคนพิการ (1 ครูต่อ 10 คนพิการ ) ประจำอำเภอต่างๆ 3 อำเภอดังนี้ครับ
1. กศน.อำเภอแม่ทะ 10 อัตรา
2. กศน.อำเภอวังเหนือ 10 อัตรา
3. กศน.อำเภอแจ้ห่ม 8 อัตรา
คัดเลือกโดยการสอบคัดเลือก เงินเดือน 9,740 บาท (แพงกว่าครูปกติเพราะสอนคนพิการ)
คุณสมบัติ
จบปริญญาตรี ทางการศึกษาหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ (คือทุกสาขา) มีใบประกอบวิชาชีพครูหรือไม่มีก็ได้ สามารถสอนคนพิการได้
หลักฐานการสมัครทั่วๆไป
1.สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู (ถ้ามี)
2.รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูป
3.ใบรับรองแพทย์
4.เอกสารส่วนตัวอื่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อสกุล ฯลฯ

- สมัครได้ 20 กันยายน 2554 ถึง 7 ตุลาคม 2554
- ผู้สมัครระบุอำเภอที่เลือกได้คนละอำเภอเดียวเท่านั้น
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ 11 ตุลาคม 2554 ที่สนง.กศน.จังหวัดลำปาง หรือ http:/www.lpa.nfe.go.th
- สอบคัดเลือกข้อเขียน ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่งานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 100 คะแนน (เกณฑ์ผ่าน ร้อยละ 50 สอบวันที่ 12 ตุลาคม 2554 สถานที่รอแจ้งอีกครั้งหนึ่ง
- ผ่าน 50 เปอร์เซนต์ สอบสัมภาษณ์ 100 คะแนน พิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์การทำงาน ความสามารถ ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน บุคลิกภาพ วุฒิภาวะทางอารมณ์ จิตสาธารณะ สอบวันที่ 14 ตุลาคม 2554 ที่ห้องประชุม กศน.
ประกาศผลสอบวันที่ 17 ตุลาคม ขึ้นบัญชีเฉพาะผู้ผ่านเกณฑ์ 60 เปอร์เซนต์ (คะแนนทั้ง 2 รอบรวมกัน )
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่ สนง. กศนง.จังหวัดลำปาง 054-218666 ต่อ 108 110 หรือ 054223991 หรือสอบถามโดยตรงที่ 081-0321054 ยินดีตอบทุกคำถามที่สงสัยครับบ
หรือจะสมัครโดยตรงได้ที่ กศน.อำเภอแจ้ห่ม กศน.อำเภอวังเหนือ กศน.อำเภอแม่ทะ ก็ได้ครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น