วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2554

รับสมัครครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา

รับสมัครครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา

1. ครูสอนภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา

2. ครูสอนฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา

3. ครูสอนสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

สนใจติดต่อสมัครได้ที่ ประชาสัมพันธ์โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย วัน เวลา ราชการ

โทรศัพท์ 053-282395 โทรสาร 053-281838

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น