วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2554

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รวม 2 ตำแหน่ง (10-14 ต.ค.54)

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รวม 2 ตำแหน่ง (10-14 ต.ค.54)

สานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

นายช่างฝีมือทั่วไป กลุ่มงานเทคนิค 1 อัตรา
พนักงานขับรถยนต์โครงการพระราชดำริ กลุ่มงานบริการ 1 อัตรา

รับสมัคร วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ถึง วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น