วันพุธที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2554

กำหนดการสอบคัดเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็น ครูอัตราจ้าง โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร จำนวน 7 อัตรา (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) คือ สังคมศึกษา ฟิสิกส์ ชีววิทยา คหกรรม ภาษาไทย นาฏศิลป์ และภ

กำหนดการสอบคัดเลือกสรรบุคคล

เพื่อเป็น ครูอัตราจ้าง โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร
จำนวน 7 อัตรา (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)
คือ สังคมศึกษา ฟิสิกส์ ชีววิทยา คหกรรม ภาษาไทย นาฏศิลป์ และภาษาอังกฤษ
สาขาละ 1 อัตราขอและยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล
โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร
ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู


- ระยะเวลาในการ สั่งจ้าง ณ วันที่ทำสัญญา 1 พฤศจิกายน 2554 - 31 ตุลาคม 2555

ฝ่ายบริหารงานบุคคลโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร โทร. 042-354079

ระหว่าง วันที่ 21- 27 ตุลาคม พ.ศ.2554 เวลา 09.00 - 16.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ )
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิการเข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2554 เวลา 17.00 น.
- สอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2554 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
- ประกาศผลการสอบคัดเลือก วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
- ทำสัญญาจ้าง วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ประกาศ เมื่อ วันที่ 4 ตุลายน 2554

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
เอกสารแนบท้ายประกาศ<<<<<<<<<<<<<<<<<<

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น