วันพุธที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2554

รับสมัครครูอัตราจ้างเอกค​ณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์

โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนิโคร​ธาราม ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
(ในโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี )
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างเอกค​ณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์

สนใจติดต่อโดยตรงที่ฝ่ายประสานง​าน 085-7178432 (พระใบฎีกาไอศูรย์)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น