วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2554

สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป

สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา ...
รับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 10010 บาท. คุณสมบัติ บรรณารักษ์ - วุฒิปริญญาตรี หรือคุณสมบัติอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด วิชาหนึ่ง ...
www.thaijobdescription.com/.../สานักงานคณะกรรมการวิจัยแ...
เปิดสอบ พนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอน (โคราช)-
ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ...
www.koratjob108.com/เปิดสอบ-พนักงานราชการตำแหน่งคร...
ประกาศโรงเรียนบ้านขุนยะ เรื่อง รับสมัครบุคคล
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่44/2549 เรื่องการมอบอานาจการปฏิบัติ ราชการแทนเกี่ยวกับ.พนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร ...
203.172.194.102/e53/.../F1X0H2ZJg104202TueOct2011.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น