วันอังคารที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2554

รับสมัครพนักงานราชการ

รับสมัครพนักงานราชการ

ด้วยโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างพนักงานราชการ ประเภท ครูผู้สอน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๖๒/๒๕๕๑ สั่ง ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ เรื่อง มอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ ให้กับผู้อำนวยการสถานศึกษา ดังนั้นโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น