วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ข้อสอบ Pre O-net

14. อุปกรณ์ข้อใดที่ใช้ผ่อนแรงให้กับผู้ใช้อุปกรณ์ได้ดีที่สุด
1. ตะเกียบ
2. ที่เปิดฝาขวด
3. มีดหั่นผัก
4. ไม้กวาด
15. เด็กชายโนปีตะ มีมวล 23 กิโลกรัม วิ่งแข่งกับเด็กชายอิคิวซัง มีมวล
25 กิโลกรัม ขณะที่เด็กชายโนปีตะวิ่งด้วยความเร็ว 3 เมตร/วินาที
เด็กชายอิคิวซังวิ่งด้วยความเร็ว 2 เมตร/วินาที
ข้อสรุปใดถูกต้อง เกี่ยวกับพลังงานจลน์
1. เด็กชายโนปีตะมีพลังงานจลน์น้อยกว่าเด็กชายอิคิวซัง
2. เด็กชายโนปีตะมีพลังงานจลน์เท่ากับเด็กชายอิคิวซัง
3. เด็กชายโนปีตะมีพลังงานจลน์มากกว่าเด็กชายอิคิวซัง
4. เปรียบเทียบพลังงานจลน์ของทั้ง 2 คน ไม่ได้
16. คนงานแบกของหนัก 10 กิโลกรัม เดินไปตามพี้นราบ 10 เมตร
แล้วลงบันไดไปห้องเก็บของที่อยู่ชั้นล่างต่ำลงมา 4 เมตร
ข้อความใดถูกต้องในเรื่องงาน เนื่องจากน้ำหนักวัตถุ
1. เกิดงานตลอดเวลาที่คนงานแบกของอยู่
2. เกิดงานในช่วงเดินบนพื้นราบ แต่จะไม่เกิดงานในช่วงเดินลงบันได
3. เกิดงานในช่วงเดินลงบันได แต่จะไม่เกิดงานในช่วงเดินบนพื้นราบ
4. เกิดงานช่วงพื้นราบน้อยกว่าช่วงลงบันได

17. เมื่อเวลาอากาศหนาวการใส่เสื้อกันหนาวจะทำให้รู้สึกอุ่นขึ้น เพราะเหตุใด
1. เสื้อกันหนาวเป็นฉนวนความร้อน
2. ผิวหนังของเราไม่ได้สัมผัสกับอากาศโดยตรง
จึงไม่เกิดการถ่ายเทความร้อนกับอากาศ
3. อุณหภูมิร่างกายบริเวณใต้ผิวหนังต่ำกว่าอุณหภูมิอากาศที่อยู่ระหว่างผิวหนังกับเสื้อกันหนาวจึงเกิดการถ่ายเทความร้อนในทิศทางเข้าสู่ร่างกาย
ข้อใดถูกต้อง
1. ข้อ 1 และ 2 ถูก
2. ข้อ 1 และ 3 ถูก
3. ข้อ 2 และ 3 ถูก
4. ข้อ 1, 2 และ 3 ถูก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น