วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

วิทยาศาสตร์ เรื่อง กรด-เบส ม.1

แบบ ทดสอบชนิดถูกผิดให้เลือกคำตอบที่ถูกเพียงคำตอบเดียว
1. กรดทุกชนิดรับประทานได้
.........ใช่ ...........ไม่ใช่
2. เบสทำปฏิกิริยากับไขมันแล้วได้สบู่
.........ใช่ ...........ไม่ใช่
3. โลหะทุกชนิดทำปฏิกิริยากับเบสได้แก๊สไฮโดรเจน .........ใช่
...........ไม่ใช่
4. ระดับความเป็นกรดเพิ่มขึ้นค่า pHจะมีค่าเพิ่มขึ้นด้วย
.........ใช่ ...........ไม่ใช่
5. กรดที่รับประทานได้ต้องไม่เปลี่ยนสีเจนเชียนไวโอเลต .........ใช่
...........ไม่ใช่
เลือกคำตอบที่ถูกเพียงคำตอบเดียว
1. ข้อใดเป็นสมบัติของกรด
ก. เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากแดงเป็นน้ำเงิน ข.
ไม่กัดกร่อนหินปูน ค.
มีรสฝาด ง.
กัดกร่อนโลหะเกิดแก๊สไฮโดรเจน
2. การทำปฏิกิริยาของเบสกันสารใดที่เกิดสารคล้ายสบู่
ก. เบสกับแอมโมเนียมไนเตรต
ข. เบสกับน้ำมันพืชหรือไขมันสัตว์
ค. เบสกับกรดเกลือ
ง. เบสกับชิ้นอะลูมิเนียม
3. สารในข้อใดใช้ทำน้ำยาล้างห้องน้ำและเครื่องสุขภัณฑ์
ก. กรดแอซีติก โซดาซัก
ข. กรดไนตริก กรดเกลือ
ค. โซเดียมไฮดรอกไซด์ กรดซัลฟิวริก
ง. แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์, โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์
4. สาร A เปลี่ยนสีเจนเชียนไวโอเลตจากสีม่วงเป็นสีเขียว สาร A
ควรเป็นสารในข้อใด
ก. น้ำมะขาม
ข. น้ำส้มสายชู
ค. น้ำกรดซัลฟิวริก
ง. น้ำยาเช็ดกระจก
5. ถ้าสาร X มีสมบัติเป็นกลาง จะมีค่า pH เท่าไร
ก. น้อยกว่า 7 ข. มากกว่า 7
ค. เท่ากับ 7 ง.
ระหว่าง 5-6
6. ข้อใดไม่ใช่สมบัติของกรด
ก.มีรสฝาด
ข.ทำปฏิกิริยากับโลหะได้แก๊สไฮโดรเจน
ค.ทำปฏิกิริยากับไขมันได้สบู่
ง.เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีน้ำเงินเป็นสีแดง
7. สารในข้อใดไม่จัดเป็นเบส
ก.โซดาซักผ้า ข.น้ำยาล้างห้องน้ำ
ค.ผงฟู ง.น้ำอัดลม
8. อินดิเคเตอร์ชนิดใดสามารถนำมาตรวจสอบความเป็นเบสได้
ก.กระดาษลิตมัส ข.กระดาษขมิ้น
ค.ดอกอัญชัน ง.สารละลายฟีนอล์ฟทาลีน
9. ถ้าต้องการทำสบู่ควรใช้น้ำมันพืชรวมกับสารใด
ก.โซเดียมไฮดรอกไซด์ ข.ไฮโดรคลอริก
ค.โพแทสเซยมเปอร์แมงกาเนต ง.ซัลฟิวริก
10. น้ำยาล้างห้องน้ำมีสมบัติอย่างไร
ก. เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีแดงเป็นสีน้ำเงิน
ข. ทำปฏิกิริยากับหินปูนได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
ค. เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีน้ำเงินเป็นสีแดง
ง. ทำปฏิกริยากับแอมโมเนียมไนเตรดจะได้กลิ่นฉุนของแอมโมเนีย

จงตอบคำถามต่อไปนี้
1. ถ้าต้องการทราบว่าน้ำส้มสายชูที่วางขายตามท้องตลาดนั้นสามารถรับประทานได้หรือไม่จะต้องใช้
สาร ใดทดสอบ ...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
2.โลหะที่ใส่ลงในสารละลายเบสแล้วได้แก๊สไฮโดรเจนคือ
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
3.โซดา ไฟมีชื่อทางเคมีว่าอะไร
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
4.แก๊ส ที่มีกลิ่นฉุนใช้ผสมทำยาดมสำหรับดมเมื่อเกิดอาการเวียนศีรษะหรือเป็นลมเกิด
จากการรวมกันของสารใด
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
5.ค่า pHเท่าใดที่บ่งบอกว่าสารนั้นมีความเป็นเบส และ กรด
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
6. เรามีวิธีตรวจสอบว่าสารนั้นเป็น กรด เบสอย่างไร
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................


จัดทำโดย :http://go-genius.spaces.live.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น