วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

นำวัตถุก้อนหนึ่งที่ไม่ทราบชนิดมวล 10 กิโลกรัมมาเผาไฟ ปรากฏว่าอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 1 oC โดยเสียพลังงานความร้อนไป 2,000 จูล ความจุความร้อนและความจุความร้อนจำเพาะของ วัตถุก้อนนั้นมีค่าเท่าใด

นำวัตถุก้อนหนึ่งที่ไม่ทราบชนิดมวล 10 กิโลกรัมมาเผาไฟ
ปรากฏว่าอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 1 oC
โดยเสียพลังงานความร้อนไป 2,000 จูล ความจุความร้อนและความจุความร้อนจำเพาะของ
วัตถุก้อนนั้นมีค่าเท่าใด
ก. ความจุความร้อน 2,000 J/K ความจุความร้อนจำเพาะ 200 J/Kg.K
ข. ความจุความร้อน 2,000 J/Kg ความจุความร้อนจำเพาะ 2,000 J/Kg.K
ค. ความจุความร้อน 200 J/Kg ความจุความร้อนจำเพาะ 200 J/Kg.K
ง. ความจุความร้อน 200 J/K ความจุความร้อนจำเพาะ 2,000 J/Kg.K

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น