วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2554

ประกาศโรงเรียนวัดสระพังลาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศโรงเรียนวัดสระพังลาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยโรงเรียนวัดสระพังลาน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ฉนั้นจึงประกาศรับสมัครสอบโดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง
ตำแหน่ง ครูผู้สอน

อัตราว่าง 1 อัตรา กลุ่มวิชาพลศึกษา

ค่าตอบแทน 10,010 บาทต่อเดือน

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญาตรีในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2. เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู


การรับสมัคร
วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนวัดสระพังลาน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม - 12 ตุลาคม 2554 ในวันเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม >>โรงเรียนวัดสระพังลาน เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน เอกพลศึกษา 1 อัตรา 4 - 12 ต.ค. 54

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น