วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2554

ครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน

โรงเรียนเมืองเชียงราย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน(ครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน)วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ดังนี้


1.ตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สอนวิชาฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา
2.ตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศสอนวิชาภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่ อ.ก.ศ.กำหนด และต้องเป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

ค่าจ้างเดือนละ 7,940 บาท

รับสมัครวันที่ 20 - 30 กันยายน 2554 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.00 น. ณ อาคาร 2 ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน โรงเรียนเมืองเชียงราย

จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบวันที่ 1 ตุลาคม 2554

สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ วันที่ 3 ตุลาคม 2554 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ประกาศผลการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2554 สัญญาจ้างรายเดือนถึงวันที่ 30 กันยายน 2555

หลักฐานที่ต้องยื่นในวันสมัคร ประกอบด้วย
ใบสมัครขอรับได้ที่โรงเรียน รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป เอกสารแสดงวุฒิการศึกษาตัวจริงพร้อมสำเนา สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และ ใบรับรองแพทย์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจกรรมนักเรียน โรงเรียนเมืองเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย โทร 053-713014 ต่อ 106
..........................................
ครูศรสวรรค์ กองแก้ว ข่าว
23 กันยายน 2554

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น