วันเสาร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2554

รับสมัครพนักงานราชการ

รับสมัครพนักงานราชการ
รับสมัครครูวิชาเอกดนตรี1110
รับสมัครครูอัตราจ้างคณิตศาสตร์1380
รับครูพิเศษสอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 2 ตำแหน่ง2580
รับสมัครครูวิทยาศาสตร์ สอนระดับ ม. ต้น1850
รับสมัครครูอัตราจ้างสังคม3570
รับสมัครครูภาษาไทยด่วนที่สุด2410
รับสมัครครูอัตราจ้าง คณิตศาสตร์1820
รับสมัครครูภาษาไทยหลายอัตรา1770
รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกคหกรรม งานประดิษฐ์1410
รับสมัครครูอัตราจ้างเอกคณิตศาสตร์1290
รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา5030
รับสมัครครู5330
รับสมัครครูอัตรา จำนวน 2 อัตรา เอกวิชา ประถมศึกษา สังคม ดนตรี ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ศิลปะ คณิตศาสตร์9920
รับสมัคร ครู คณิต วิทย์ อังกฤษ ภาษาไทย5650
รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ ร.ร.ดอยสะเก็ดวิทยาคม เชียงใหม่4020
ต้องการรับสมัครครูอัตราจ้างสาขาวิทยาศาสตร์3990
รับสมัครครูพิเศษสอนวิชาคณิตศาสตร์ เงินเดือน 8340 + ค่าสอนภาคบ่าย9410
รับสมัครครูอัตราจ้าง งบองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร9501
++ ด่วน!! รับสมัครครูสอนพิเศษและพนักงานธุรการ ++19220
โรงเรียนนิคมฯ 3 จ.ระยอง รับสมัครครูอัตราจ้าง 7 อัตรา12080
เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคนิค (คอมพิวเตอร์7271
รับสมัครครู16780
รับสมัครครูอัตราจ้าง 1 อัตรา10350
โรงเรียนหอวัง รับอัตราจ้างภาษาไทย4150
รับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา ด่วน!!!12870
ด่วน รับสมัครพนักงานราชการ ภาษาไทย6290
รับสมัครครูอัตราจ้างพลศึกษาด่วนนะครับ7300
เปิดรับสมัครครูเอกดนตรีนาฎศิลป์4450
รับสมัครพนักงานราชการ เอกภาษาไทย6000
รับสมัครครูอักกฤษ ด่วนๆ7622
รับสมัครครูสอนภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา7940
รับสมัครครูอัตราจ้าง ไม่ระบุวิชาเอก เอกอะไรก็ได้ ด่วน25850
รับครูวิทยาศาสตร์ ด่วนที่สุด16663
รับสมัครครูอัตราจ้าง (อบจ.) วุฒิปริญญาตรี มีใบประกอบวิชาชีพครู30100
รับสมัครพนักงานราชการ26991
รับสมัครครูคอมพิวเตอร์17025
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี รับสมัครพนักงานราชการ (รับทุกวิชาเอก)22232
รับสมัครพนักงานราชการ วิชาเอกคณิตศาสตร์8821
รับสมัครพนักงานราชการ25330
รับครูหลายอัตรา26860
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก สังกัด สพป. กทม. เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ต้องการรับสมัครครูอัตราจ้างจำนวน 6 อัตรา ด่วน16871
ต้องการครูนาฎศิลป์ด่วน4160
ต้องการรับสมัครครูผู้สอนเอกดนตรีไทย เอกนาฎศิลป์โดยด่วน3820
รับสมัครครูสอนชีวะด่วน!!!!!!!!!!!!!!12530
รับสมัครครูคณิตศาสตร์ ด่วน.......8300
รับครูอัตราจ้างภาษาไทยด่วน ทำงานทันที10660
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 3 อัตรา (ด่วนที่สุด)26310
โรงเรียนบ้านสระแก้ว รับสมัครพนักงานราชการ เอกภาษาไทย8260
รับสมัครครูอัตราจ้ง วิชาภาษาไทย คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์19832
รับสมัครครูธุรการโรงเรียน(โครงการคืนครูสู่ห้องเรียน)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น