วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2554

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 2 อัตรา (ด่วนที่สุด)

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 2 อัตรา (ด่วนที่สุด)

1. ตำแหน่งครูอัตราจ้างที่ประกาศรับสมัคร ดังนี้
- ครูอัตราจ้างวุฒิปริญญาตรี รวม 2 อัตรา
- สาขาวิชาที่เปิดรับ ประถมศึกษา สังคม ดนตรี ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ศิลปะ คณิตศาสตร์
ค่าตอบแทน เดือนละ 9,140 บาท หรือเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ทำสัญญาจ้าง 1 ตุลาคม 2554

2. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้สอน
(1) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามกลุ่มวิชาที่กำหนด
(2) ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

3. ผู้สมัครต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะในวันที่ยื่นใบสมัคร ด้วยวิธีการ
1. สอบสอนตามวิชาที่ถนัด
2. แฟ้มสะสมผลงานและสัมภาษณ์

4. วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนวัดนาคปรก แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ วันนี้ - วันที่ 31 ตุลาคม 2554 เวลา 8.30 – 15.30 ในวันและเวลาราชการ โทร.02-4670568

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น