วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน

โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ต้องการรับสมัครพนักงานราชการ
ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย ด่วน ผู้สนใจติดต่อได้ที่ 081-7510701

1 ความคิดเห็น:

 1. รับสอนภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ทุกระดับชั้น ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน รวมไปถึงการสอบในระดับสูง
  สอนเน้นกิจกรรมสร้างความเข้าใจ สนุกสนานกับการเรียนการสอนควบคู่กับหลักในการจดจำคำศัพท์
  ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน มีการฝึกทักษะการฟัง การพุด การอ่าน และการเขียน
  ตลอดจนมีการวัดผลการเรียนรู้ก่อนและหลังจากที่ได้เรียน ให้น้องๆหนูๆมีพัฒนาการทางภาษาที่ดี
  ตลอดจน กิจกรรมการเรียนการสอนผ่านกิจกรรม สื่อมัลติมีเดีย เพลง ภาพยนตร์ และสื่อการเรียนรู้ออนไลน์
  นอกจากนี้ ยังเปิดรับการสอนดนตรี ขิม-ระนาด-เปียโน ในราคากันเอง
  ประสบการณ์ของผู้สอน
  - ECC (Thailand) Co,.Ltd.
  - The Tutor (Aj.Tob team)
  - Bangkok Academy Center Sathorn Soi 11
  - Superstar Academy Thonglor 20
  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในการเรียนการสอนได้ที่
  พี่โนโตะจัง 085-2254396 ...

  ตอบลบ