วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2554

รับสมัครครู เอกฟิสิกส์ / เคมี / คณิตศาสตร์ / ชีววิทยา / ภาษาอังกฤษ / วิทยาศาสตร์

รับสมัครครู เอกฟิสิกส์ / เคมี / คณิตศาสตร์ / ชีววิทยา / ภาษาอังกฤษ / วิทยาศาสตร์


โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี ในเครือคาทอลิก ตั้งอยู่บริเวณถนนพุทธมณฑลสาย 1
แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ใกล้เดอะมอลล์บางแค)
ต้องการรับสมัครครูประจำการในสาขาวิชาเอก ดังนี้
1.ฟิสิกส์ 2.เคมี 3.คณิตศาสตร์ 4.ชีววิทยา 5.ภาษาอังกฤษ 6.วิทยาศาสตร์
ทั้งนี้ทุกตำแหน่งต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
อัตราเงินเดือน 8,340 บาท +ค่าครองชีพ + สวัสดิการ
ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี โทร0-2865-2012 / 0-2865-2013 / 0-2865-2014
หรือ พิม 089-0793737

ด่วน รับสมัครครูวิทยาศาสตร์

ด่วน รับสมัครครูวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปัญญาวรคุณ หลักสอง บางแค
ต้องการรับสมัครครูอัตราจ้าง วิทยาศาสตร์ 1 อัตรา
เอกวิทย์ทั่วไป
ตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 มิถุนายน 2554
ติดต่อได้ที่ ครูนิลยา 081-917-8920

รับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง

รับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง

โรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 3 ตำแหน่งดังนี้

1. กลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
2. กลุ่มวิชาเอกิทยาศาสตร์ 1 อัตรา
3. กลุ่มวิชาเอกดนตรีศึกษา 1 อัตรา
หมายเหตุ ผู้สมัครในทุกกลุ่มวิชาเอกต้องมีใบประกอบวิชาชีพ
สนใจสมัครในวันที่ 24 - 30 มิถุนายน 2554 ที่โรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว หมู่ 7 ต.ก้านเหลือง
อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
โทรศัพท์ 0898167587