วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2554

รับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง

รับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง

โรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 3 ตำแหน่งดังนี้

1. กลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
2. กลุ่มวิชาเอกิทยาศาสตร์ 1 อัตรา
3. กลุ่มวิชาเอกดนตรีศึกษา 1 อัตรา
หมายเหตุ ผู้สมัครในทุกกลุ่มวิชาเอกต้องมีใบประกอบวิชาชีพ
สนใจสมัครในวันที่ 24 - 30 มิถุนายน 2554 ที่โรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว หมู่ 7 ต.ก้านเหลือง
อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
โทรศัพท์ 0898167587

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น